გაზიარება
UNM UNM
ვიდეო გალერეა

ვენეციის კომისიის სხდომა 08/03/2013

აკაკი მინაშვილი ვენეციის კომისიის წინასწარ დასკვნას აფასებს ‎აკაკი მინაშვილი: "უმრავლესობის მთავარი მიზანი იყო ვენეციის კომისიას მიეცა თანხმობა - მათ მთლიანად დაეშალათ იუსტიციის საბჭო და ამით გავლენა მოეხდინათ სწორედ სასამართლოზე, თავიანთი კონტროლის ქვეშ მოექციათ დამოუკიდებელი ინსტიტუტი, რასაც საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოსთან მიმართებით აკეთებენ, მაგრამ მათ ეს ვერ მიიღეს... ძალიან ცალსახად და მკაფიოდ წერია: მიუღებელია იუსტიციის საბჭოს შემადგენლობის დაშლა და ასეთი ტიპის მიდგომა ბადებს გარკვეულ ეჭვს, რომ სასამართლოზე გავლენის მოხდენის სურვილია".