გაზიარება
UNM UNM
ვიდეო გალერეა

 საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭო სრულიად დეგრადირებული ორგანიზაციაა

 საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭო სრულიად დეგრადირებული ორგანიზაციაა, რომელსაც არ შესწევს უნარი საკუთარი ფუნქცია შეასრულოს საზოგადოებრივ მაუწყებელში საბიუჯეტო პროცესი მოშლილია, რაც კანონის გათვალისწინებით, სამეურვეო საბჭოსთვის უნდობლობის გამოცხადების საფუძველი შეიძლება გახდეს