ოჯახების ეკონომიკური გაძლიერების 5-პუნქტიანი გეგმა

ჩვენი გეგმის მთავარი მისია არის ოჯახების ეკონომიკური გაძლიერება