გაზიარება
UNM UNM
ნიკოლოზ ვაჩეიშვილი

ნიკოლოზ ვაჩეიშვილი

თბილისის საკრებულოს წევრი

დაიბადა: 1968. 26.05

განათლება:

1985-1990 - დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია

1997 -  მიენიჭა ხელოვნებათმცოდნეობის კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხი თემაზე — საქართველოს რეგიონალური სკოლები: ჯავახეთის X-XI საუკენეების ხუროთმოძღვრება.

სამუშაო გამოცდილება:

1992-1996 - ძეგლთა დაცვის სამმართველო, სარესტავრაციო ძეგლთა ექსპერტ-კონსულტანტი

 1997-1999 - ფონდი „ღია საზოგადოება -საქართველო“, კულტურული მემკვიდრეობის ეროვნული პროგრამა, საექსპერტო კომისიის თავმჯდომარე

1997-1999 - კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ინიციატივა -საქართველოს მთავრობის ერთობლივი პროგრამა, ევროპის საბჭო და მსოფლიო ბანკი-ექსპერტი

1998-2000წ - საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ფონდი- მსოფლიო ბანკის პროგრამა -ექსპერტი

2000- დღემდე ICOMOS საქართველო, წევრი

2000-2005 - საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის საინფორმაციოს ცენტრი, აღმასრულებელი დირექტორი

2000- დღემდე  - საქართველოს წმინდა მიწის ასოციაცია, წევრი

2002- დღემდე ქართული სიძველეთა მოძიებისა და კვლევის ცენტრი, დირექტორატის წევრი

2003-2008 -  საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო, უცხოეთში ქართული კულტურის ძეგლთა კვლევის კომისია, წევრი

2000-2008 SpaetantikeArchaeologie und ByzantinischeKunstgeschichte E.V., სამეცნიერო საზოგადოების წევრი

 2000-2007 ArbeitsgemeinschaftChristlicheArchaeologiezurErforschung der Spatantiken, Frumittelalterlichen und ByzantinishenKultur, სამეცნიერო საზოგადოების წევრი

2004-2007 - საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის მინისტრის მოადგილე

2006-2007-  საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის მინისტრის პირველი მოადგილე

2008 - 2008 -  საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის მინისტრი

2009-2013 - საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს გენერალური დირექტორი

2013 წლიდან დღემდე - საქართველოს აგარარული უნივერსიტეტის მუზეუმის მენეჯერი

2014 წლიდან დღემდე - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სრული პროფესორი, ამავე უნივერსიტეტის ცენტრის: "კულტურული მემკვიდრეობა და გარემო"-ს დირექტორი.

 

 

ნიკოლოზ ვაჩეიშვილი

ვიდეო ბლოგი