გაზიარება
UNM UNM
ნიკა მელია

ნიკა მელია

პოლიტიკური საბჭოს თავმჯდომარე

დაიბადა:  1979.21.12 

1996 წელს დაამთავრა ქ.თბილისის 47-ე საშუალო სკოლა

2002 წელს დაამთავრა საქართველოს  სახელმწიფო უშიშროების სამინისტროს აკადემია, სამართალმცოდნეობის სპეციალობით

2006 წელს დაამთავრა ოქსფორდის  ბრუქსის უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობის ფაკულტეტი, მიიღო მაგისტრის ხარისხი.

2002-2003წწ - საქართველოს უშიშროების სამინისტრო, გამომძიებელი

2007 წელს - საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატის თავდაცვისა და მართლწესრიგის დეპარტამენტი,  მრჩევლი

2007-2008 წწ - ამავე აპარატის სახელმწიფო უსაფრთხოების დეპარტამენტში , მრჩევლი

2008-2009 წწ  - აღსრულების ეროვნულ ბიუროში უფროსის მოადგილე

2009-2010 წწ  - ამავე ბიუროს უფროსი.

2010 წელი  -  საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს უფროსი.

 2010 წწ - აღსრულების ეროვნული ბიუროს თბილისის სააღსრულებლო ბიუროს უფროსი

 2010-2012 წწ იყო  ამავე ბიუროს თავმჯდომარე

2013-2014 წწ -  მთაწმინდის რაიონის გამგეობაში გამგებელი

2015 წლიდან დღემდე  ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის “  თბილისის საქალაქო ორგანიზაციის თავმჯდომარის მოადგილე  და ასევე, თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი.

 

ნიკა მელია

News

ნიკა მელია

ვიდეო ბლოგი

503 Service Unavailable

Service Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.