გაზიარება
UNM UNM
მაია ჯავახიშვილი

მაია ჯავახიშვილი

პოლიტიკური საბჭოს წევრი

დაიბადა: 1966.28.12.


განათლება:


ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აღმოსავლეთმცოდნეობის ფაკულტეტი, საზღვარგარეთის აღმოსავლეთის ქვეყნების ქვეყანათმცოდნეობის განყოფილება, სპეციალობა აღმოსავლეთმცოდნე-ირანისტი.


ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი, სპეციალობა სამართალმცოდნე-იურისტი.

სამუშაო გამოცდილება:

2003-2011 - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ფინანსური პოლიციის განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა სამმართველო, გამომძიებელი.


2001-2002 - სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური, იურიდიული დეპარტამენტი, კონსულტანტი.


1995-2001 - ქალაქ თბილისის პროკურატურა, პროკურორის თანაშემწე.


1992-1994 - შპს „პენტა", მენეჯერი.


1991-1992 - საინფორმაციო-პუბლიცისტური გაზეთი „კვირის ფოსტა", რედაქტორის მოადგილე.