გაზიარება
UNM UNM
გიორგი იმედაშვილი

გიორგი იმედაშვილი

პოლიტიკური საბჭოს წევრი

დაიბადა: 1.10.1993.

განათლება: 

2011-2015-თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი; აზიასა და აფრიკის ინსტიტუტი: საერთაშორისო ურთიერთობები; კონცენტრაცია- ახლო აღმოსავლეთი; არაბული მიმართულება.

2015-2017- საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი; მაგისტრატურა; საერთაშორისო ურთიერთობები.

სამუშაო გამოცდილება:

საზოგადოებრივი მოძრაობა  „ივერიას“ მმართველი საბჭოს წევრი.

ინტერნეტ გაზეთ „Iveria.biz”-ის საგამომცემლო ბორდის წევრი, თანარედაქტორი და კონტრიბუტორი.

ორენოვანი ბეჭდური ჟურნალი „ივერიას“ თანადამფუძნებელი, საგამომცემლო ბორდის წევრი და კონტრიბუტორი.