გაზიარება
UNM UNM
ალექსანდრე კვახაძე

ალექსანდრე კვახაძე

პოლიტიკური საბჭოს წევრი

დაიბადა:02.16.1988 წლის

განათლება:  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სპეციალობა თურქოლოგია (ბაკალავრის ხარისხი); თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ს[ეციალობა კავკასიოლოგია;  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი, სპეციალობა კავკასიოლოგია;  ბირმინგემის უნივერსიტეტი (გაერთიანებული სამეფო), სპეციალობა ტერორიზმი და პოლიტიკური ძალადობა; თომერის უნივერსიტეტის ქ. ბურსის ფილიალი (თურქეთის რესპუბლიკა), თურქული ენის გაძლიერებული საზაფხულო კურსები

 სამუშაო გამოცდილება:

 2011-2016 სსიპ ჩერქეზული (ადიღეური) კულტურის ცენტრი - მთავარი სპეციალისტი

2013-2016 საქართველოს პარლამენტი - დეპუტატის თანაშემწე

 2015-2016 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - მოწვეული ლექტორი

 პროექტებში მონაწილეობა - "კავკასიის ხალხთა ფოლკლორის აუდიოჩანაწერი", "კავკასიის ხალხთა ფოლკლორის ვებგვერდი", "სოჭის ოლიმპიური თამაშები და ქართულ-ჩერქეზული ეკო-კულტურული გარემო", "მაიკოპის კულტურისადმი მიძღვნილი კონფერენცია". სამეცნიერო ექსპედიციები - საენათმეცნიერო ექსპედიცია თურქეთის რესპუბლიკაში დუზჯეს პროვინციის ქართულ და ჩერქეზულ სოფლებში (2014 და 2015).

სამეცნიერო ნაშრომი - "ჩერქეზულ ენა-კილო-თქმათა სემანტიკურ-შედარებითი ლექსიკონი" (2014).

ფლობს შემდეგ ენებს: ქართული (მშობლიური), რუსული (თავისუფლად), ინგლისური (თავისუფლად), თურქული (თავისუფლად), ჩერქეზული (კარგად), არაბული (საშუალოდ)

ალექსანდრე კვახაძე

ვიდეო ბლოგი