გმადლობთ, რომ დაინტერესდით.
თქვენს მიერ შემოწირული თითოეული ლარი
ჩვენ დაგვეხმარება გავხადოთ საქართველო უფრო ძლიერი,
დემოკრატიული და თავისუფალი. ერთად გავიმარჯვებთ!
Thank You In Advance!
Latest Donations
23 Sep. / 13:04
810
23 Sep. / 13:03
1,970
23 Sep. / 13:01
1,075
23 Sep. / 13:00
650
23 Sep. / 12:59
1,320
23 Sep. / 12:58
980
23 Sep. / 12:57
1,400
23 Sep. / 12:54
935
23 Sep. / 12:51
545
23 Sep. / 12:51
1,550
23 Sep. / 12:48
355
23 Sep. / 12:47
60
23 Sep. / 12:43
1,140
23 Sep. / 12:43
645
23 Sep. / 12:39
770
23 Sep. / 12:38
470
23 Sep. / 12:35
15
23 Sep. / 12:34
1,930
23 Sep. / 12:29
960
23 Sep. / 12:27
935