გაზიარება
UNM UNM
ვიდეო გალერეა

საპარლამენტო ფრაქცია ‘’ერთიანი ნაციონალური მოძრა

საპარლამენტო ფრაქცია ‘’ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის’’ თავმჯრომარე რომან გოცირიძემ საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ კანონპროექტი წარმოადგინა. კანონპროექტის მიღების მიზანს წარმოადგენს საქართველოს პრეზიდენტისა და საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდების მოცულობისა და ხარჯვის პროგნოზირებადობის გაზრდის აუცილებლობა. ასევე მხარჯავი დაწესებულებებისთვის საკუთარ უფლებამოსილებათა განხორციელებისთვის ფინანსური რესურსების გათანაბრების დეკლარირებული პოლიტიკის განმტკიცება.