გაზიარება
UNM UNM
ვიდეო გალერეა

რას ითვალისწინებს სტუდენტებისთვის საარჩევნო პროგრამა

წარმატებულ სტუდენტებს დავუფინანსებთ უცხოეთში წასვლას. სოციალურად დაუცველთა ბაზაში მყოფ 200 000 სარეიტინგო ქულამდე მქონე ყველა სტუდენტს სრულად დავუფინანსებთ სწავლის საფასურს