ენმ: მთავრობამ უნდა შეწყვიტოს საკუთარი მოქალაქეების უფლებების დაცვაში პოლიტიკური ნიშნით ხელმძღვანელობა

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს მიმართავს  და მოითხოვს საქართველოს მთავრობამ შეწყვიტოს კონსტიტუციური ვალდებულებების შეუსრულებლობა და უარი თქვას საქართველოს მოქალაქეების უფლებების დაცვაში პოლიტიკური ნიშნით შერჩევითობაზე.„უკრაინის მთავრობამ უკრაინის კონსტიტუციისა და კანონმდებლობის დარღვევით , ასევე, გაეროს ადამიანის უფლებების უნივერსალური დეკლარაციით დაცული უფლებების ხელყოფითა და სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების შესახებ საერთაშორისო პაქტის მე–9 და მე–13 მუხლების მოთხოვნათა უგულებელყოფით მოახდინა საქართველოს მოქალაქეების სამშობლოში დეპორტაცია, რასაც წინ უძღოდა მათი უკანონო დაპატიმრება და ადამიანური ღირსების უხეში შელახვა.აღნიშნულთან დაკავშირებით საქართველოს მთავრობამ არ შეასრულა კონსტიტუციური ვალდებულება – გაეტარებინა საკუთარი მოქალაქეების უფლებების დაცვის ღონისძიებანი: მიემართა უკრაინის ხელისუფლებისთვის და გაეპროტესტებინა საქართველოს მოქალაქეების უფლებების შელახვის ფაქტები. ოპერატიულად დაედგინა გატაცებულების ადგილსამყოფელი და მათი მდგომარეობა, მოეთხოვა მათთან უფლებადამცველების შეშვება და ა.შ.საქართველოს ხელისუფლებამ საქართველოს მოქალაქეების ბედისადმი გამოავლინა სრული გულგრილობა და დანაშაულებრივი უმოქმედობა. მით უფრო, რომ საქმე ეხება ჟურნალისტს და უკრაინაში, უკრაინის და საქართველოს საერთო მტერთან ბრძოლაში დამსახურებულ ჩვენს თანამოქალაქეებს. ისინი სიცოცხლის რისკის ფასად იცავდნენ უკრაინას რუსეთის სამხედრო აგრესიისგან. მიგვაჩნია, რომ უკრაინაში, საქართველოს მოქალაქეების თავისუფლების, პატივისა და ღირსების უხეში ფორმებით დარღვევის ფაქტებისადმი ასეთი დამოკიდებულების საფუძველი არის პოლიტიკური დისკრიმინაცია და საქართველოს მოქალაქეების უფლებების დაცვაზე შერჩევითი ნიშნით უარის თქმა, რაც არის მორიგი საგანგაშო გამოვლინება ივანიშვილის რეჟიმის მიერ დამკვიდრებული სახელმწიფოებრივი უპასუხისმგებლობისა.საქართველოს მოქალაქეების უფლებების ხელყოფასთან დაკავშირებით შეთანხმებული ქმედებებით, საქართველოს და უკრაინის მთავრობები ზიანს აყენებენ უკრაინისა და საქართველოს სტრატეგიულ ურთიერთობას, ეს კი კატეგორიულად დაუშვებელია. უკრაინაც და საქართველოც რუსეთის სამხედრო აგრესიის მსხვერპლია. ჩვენს ხალხებს აერთიანებს გამორჩეული მეგობრობა, საერთო გამოწვევები და ამოცანები, რაც უპირველესად გულისხმობს დეოკუპაციას და ევროპული ტიპის დემოკრატიულ სახელმწიფოებად ჩამოყალიბებას.მოვითხოვთ, საქართველოს მთავრობამ შეწყვიტოს კონსტიტუციური ვალდებულებების შეუსრულებლობა და უარი თქვას საქართველოს მოქალაქეების უფლებების დაცვაში პოლიტიკური ნიშნით შერჩევითობის პრინციპით ხელმძღვანელობაზე.“

ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის საკანონმდებლო ინიციატივა „საბიუჯეტო კოდექსში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

ბიუჯეტის დეფიციტის ეფექტური კონტროლის და საშუალოვადიანი ფისკალური სტაბილურობის მიღწევის მიზნით, საპარლამენტო ფრაქცია ნაციონალურმა მოძრაობამ პარლამენტში განსახილველად  ახალი საკანონმდებლო ინიციატივა წარადგინა, რომელიც  „საბიუჯეტო კოდექსში“ ცვლილებების შეტანას გულისხმობს.      დღეს საქართველოს მთავრობა სახელმწიფო ბიუჯეტის დეფიციტის აღრიცხვისათვის იყენებს საბიუჯეტო კოდექსით დადგენილ მეთოდოლოგიას, რომელიც ბიუჯეტის ყველა სახის შემოსავალსა და ხარჯს შორის სხვაობას არ ითვალისწინებს. შესაბამისად, აღნიშნული მეთოდი  ბიუჯეტის სრული დეფიციტის მოცულობას არ ასახავს, რომლსაც მთავრობა ყოველწლიურად საშინაო და საგარეო ვალის აღებით აფინანსებს. შედეგად, აღნიშნული მეთოდით გაანგარიშებული დეფიციტი ყოველ წელს დაბალ, დაახლოებით 1%-იან ნიშნულზე ფიქსირდება.  პარალელურად, დეფიციტის სრული და რეალური მოცულობის გაანგარიშების მიზნებისათვის და ქვეყნის ეკონომიკური საქმიანობის შეფასებისათვის,   როგორც საქართველოს მთავრობა, ასევე საერთაშორისო სავალუტო ფონდი აქტიურად იყენებებს ბიუჯეტის დეფიციტის დათვლის განსხვავებულ მეთოდოლოგიას, რომელიც უფრო დეტალურად და რეალისტურად ასახავს ბიუჯეტის დეფიციტს და რომლის მიხედვითაც გაანგარიშებული ბიუჯეტის დეფიციტი ყოველწლიურად აღემატება 3%-ს.  აღნიშნული არ წარმოადგენს კანონით დადგენილ ბიუჯეტის დეფიციტის აღრიცხვის მეთოდს და გამოიყენება მხოლოდ სამუშაო მიზნებისათვის.  წარმოდგენილი კანონპროექტი გულისხმობს საბიუჯეტო კოდექსით განსაზღვრული ბიუჯეტის პროფიციტის/დეფიციტის გაანგარიშების მეთოდის ცვლილებას. დეფიციტის გაანგარიშების ინიცირებული მეთოდოლოგიის დანერგვა უზრუნველყოფს სახელმწიფო ბიუჯეტის დეფიციტის სრული სურათის ასახვას, რომელიც შესაბამისობაშია როგორც საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ დადგენილ მეთოდოლოგიასთან,  ასევე  მეტადაა ორიენტირებული არამდგრადი ფისკალური პოლიტიკის პრევენციაზე.  აღნიშნული კანონპროექტი განიხილული იქნება პარლამენტის ბიუროს 20 ნოემბრის სხდომაზე.  

ენმ-ის პოლიტიკური საბჭოს განცხადება

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა მიიჩნევს, რომ პოლიტსაბჭოს წევრ, ადვოკატ გიორგი ონიანის მიმართ გამოტანილი განაჩენი, ხელისუფლების მხრიდან პოლიტიკური დევნისა და შერჩევითი მართლმსაჯულების პრაქტიკის გაგრძელებაა.გიორგი ონიანის დაპატიმრება ცხადყოფს, რომ ქართული ოცნების მთავრობის მიერ პოლიტიკური ოპონენტებისა და ადვოკატების დევნა, სისტემურ ხასიათს ატარებს და სამართლებრივი ბერკეტები კვლავაც აქტიურად გამოიყენება პოლიტიკური ოპოზიციის წინააღმდეგ.გიორგი ონიანის საქმე პოლიტიკური ნიშნით დისკრიმინაციის თვალნათელი ნიმუშია, რაც უგულებელყოფს  ევროსაბჭოს წევრ და ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ხელმომწერ სახელმწიფოთა ვალდებულებებს და ეწინააღმდეგება  ქართული სახელმწიფოს დეკლარირებულ ამოცანებს დემოკრატიული პოლიტიკური სისტემის ჩამოყალიბებასთან დაკავშირებით.ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა გმობს პოლიტიკური ძალადობის უკანონო აქტს, რომელიც გიორგი ონიანის წინააღმდეგ ხელისუფლების უკანონო დაკვეთით განხორციელდა.ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა მიმართავს საქართველოში მოქმედ დიპლომატიურ კორპუსს, არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და დემოკრატიულ საზოგადოებას, ხმა აიმაღლონ პოლიტიკურად მოტივირებული დევნის და დისკრიმინაციის აღმაშფოთებელი ფაქტის წინააღმდეგ.     

პირებზე, რომლებმაც წინასაარჩევნოდ დავალებების შესრულებაზე უარი თქვეს, დევნა ხორციელდება

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელ გიორგი ბოტკოველის განცხადებით, არჩევნების შემდგომ, ხელისუფლებამ იმ პირებთან დაიწყო ანგარიშსწორება, რომლებმაც წინასაარჩევნო კამპანიის დროს უარი თქვეს ოცნების დანაშაულებრივი დავალებების შესრულებაზე. „მოცემულ შემთხვევაში, საქმე ეხება გორის რაიონის სოფელ ნიგოზის სკოლის დირექტორ თამაზ მელანაშვილს.  ქართული ოცნება ყოველი არჩევნების წინ მასზე ზეწოლას ახორციელებდა, რომ აქტიურად ჩართულიყო წინასაარჩევნო კამპანიაში, რაზეც მელანაშვილი უარს ამბობდა. მიმდინარე წლის ივნისში, სკოლასთან, ქართული ოცნების აქტივისტებმა მას აქციას მოუწყვეს, სადაც შიდა ქართულის გუბერნატორიც იმყოფებოდა. გუბერნატორი მელანაშვილს პირადადც შეხვდა, სადაც დაემუქრა, რომ თუ არ შეასრულებდა დავალებებს, სამსახურს დაატოვებინებდა. აქციის მონაწილეებს, კი დაჰპირდა, რომ მელანაშვილს სკოლიდან მოაშორებდა. თვითმმართველობის არჩევნების დასრულების შემდეგ, მელანაშვილი მართლაც გაათავისუფლეს დაკავებული პოზიციიდან. ჩვენ მივმართავთ  სამართალდამცავ ორგანოებს და ვიბრძოლებთ უკანონოდ გათავისუფლებულის აღსადგენად.“   

ენმ-ის ლიდერები ედუარდო ფრაის ფონდის წარმომადგენლებს შეხვდნენ

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები ედუარდო ფრაის ფონდის წარმომადგენლებს შეხვდნენ, სადაც საქართველოში მიმდინარე მოვლენები და პარტიის სამომავლო გეგმები განიხილეს.  ასევე, საუბარი შეეხო ნაციონალურ მოძრაობასა და ედუარდო ფრაის ფონდს შორის მომავალი თანამშრომლობის პერსპექტივებს.ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა შეხვედრა გამართეს ასევე ეუთოს სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელთან. ზაზა ბიბილაშვილმა და ზაალ უდუმაშვილმა დელეგაციას გააცნეს 21 ოქტომბრის ადგილობრივ არჩევნებთან დაკავშირებული პრობლემები და არჩევნების დღეს დაფიქსირებული დარღვევები.

ენმ მთელს საქართველოში